Adventure 2017
Дедомразовска трка 2016
Business Run 2016
Bistra Tour 2016
Beach Run 2016

Планинско трчање (Ж)
1. Марија Стојановска 42:25
2. Росица Костова 43:06
3. Весна Кираџиева 45:25

Планинско трчање (М)
1. Steffen Uebel 32:51
2. Атанас Анчевски 35:24
3. Александар Кираџиев 36:07

Сите резултати
Тимски резултати

Планински велосипедизам (Ж)
1. Цвета Кушовска 59:40
2. Адријана Дафева 1:05:39
3. Сања Николовска 1:07:50

Планински велосипедизам (М)
1. Александар Ѓуровиќ 45:00
2. Иван Бачовски 45:53
3. Александар Маркоски 46:50

Сите резултати
Тимски резултати

Резултати според возраст

Друмски велосипедизам (Ж)
1. Ивета Алексиева 47:30
2. Елена Јорданова 58:44
3. Сања Милорадовиќ 1:10:09

Друмски велосипедизам (М)
1. Даниел Јаковлески 37:19
2. Благоја Перуновски 37:20
3. Никола Ѓукиќ 39:50

Сите резултати
Тимски резултати

РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕДОМРАЗОВСКА ТРКА СКОПЈЕ 2015

Жени
1. Марија Стојановска 5:48.6
2. Рената Соколовска 6:00.9
3. Марија Пеликон 6:22.1
Сите резултати

Мажи
1. Дарио Ивановски 4:41.9
2. Атанас Анчевски 4:54.6
3. Игор Јакимовски 5:13.8
Сите резултати

Резултати BEACH RUN 5К OHRID 2015

Жени
1. Екатерина Кукоска 24:26
2. Јована Целеска 24:51
3. Елена Петреска 24:55
Сите резултати

Мажи
1. Никола Кутаноски 17:59
2. Игор Стојановски 19:17
3. Цветко Митревски 19:36
Сите резултати

Победници на Прв до врв 2015

Планинско трчање, жени
1. Росица Костова 42:29
2. Марија Стојановска 42:44
3. Сања Костуранова 44:18
Сите резултати

Планинско трчање, мажи
1. Steffen Uebel 32:06
2. Atanas Anchevski 33:26
3. Kokan Ajanovski 35:38
Сите резултати

Друмски велосипедизам, жени
1. Карин Пидел 1:03:15
2. Елена Зисовска 1:24:08
Сите резултати

Друмски велосипедизам, мажи
1. Стефан Петровски 37:15
2. Никола Ѓукиќ 37:16
3. Горан Кузмановски 38:02
Сите резултати

Планински велосипедизам, жени
1. Сања Николовска 1:10:46
2. Сања Милорадовиќ 1:14:16
3. Лидија Стојаноска Матјаноска 1:14:17
Сите резултати

Планински велосипедизам, мажи
1. Денис Колевски 41:21
2. Иван Бачовски 47:14
3. Ицко Димитриевски 50:45
Сите резултати