Профил на учесник

1

Евица Џајковска-Јанкоска

Евица

56586760

01:01:46

Реализирани активности

Датум Активност Време
06.03.2021 Morning Hike 01:09:28
07.03.2021 Morning Hike 01:08:59
13.03.2021 Morning Hike 01:09:49
14.03.2021 Morning Hike 01:08:47
21.03.2021 Morning Hike 01:17:06
27.03.2021 Morning Hike 01:08:55
28.03.2021 Nedzo Vodno ne e isto bez tebe. Neka ti e vacna slava 01:13:22
02.04.2021 Afternoon Hike 01:08:30
03.04.2021 Morning Hike 01:08:44
04.04.2021 Morning Hike 01:10:19
10.04.2021 Morning Hike 01:05:26
11.04.2021 Morning Hike 01:02:19
17.04.2021 Morning Hike 01:04:00
18.04.2021 Morning Hike 01:05:56
30.04.2021 Morning Hike 01:06:11
01.05.2021 Morning Hike 01:02:20
02.05.2021 Morning Hike 01:18:34
03.05.2021 Morning Hike 01:11:03
08.05.2021 Morning Hike 01:03:17
12.05.2021 Afternoon Hike 01:01:46